Bert Ove Orvnäs. Ordförande. Ersättare i Valnämnden.  God Man.  F D Fartygsintendent.
Jag vill värna om hela Ljungby Kommuns invånare. Landsbygden ligger mig varmt om hjärtat. Jag vill se till så att Ljungby kommun växer inom skola, vård och omsorg.
Bland det viktigaste jag tycker är att vara lyhörd inför alla invånares önskningar och förslag för att förbättra och förändra till det bästa inom hela kommunen. Det gäller att arbeta gemensamt  med näringslivet och alla övriga partier för att föra Ljungby kommun framåt i utvecklingen, där infrastrukturen är nyckeln till  välfärd och arbetstillfällen
SENASTE NYTT
VI VILL SKÖRDA LOKALT
Nu är det hög tid att börja vattna och ge näring om vi ska kunna ta stora skördar framåt i tiden.
Ljungby kommun, kommunens största företag och arbetsplats, är också kommunens största ambassadör.  Ni bör se över/böja och tänja eller hitta nya vägar på den kommunala upphandlingslagen. Kommunen bör vara den ambassadör som visar kommunens företag och invånare hur viktigt det är att handlar lokalt för att vi tillsammans skall kunna bygga en attraktivare stad och landsbygd i kommun.
”Om man vill ha butiker kvar imorgon, handla i dem idag”
Till kommunen kan man översätta dessa ord.
”Om ni vill att företagen skall växa i kommunen handla LOKALT”
Tillsammans kan vi skapa en attraktivare stad och landsbygd i kommunen. Om vi vattnar och ger näring lokalt, till staden och i kommunen så kommer lokala butiker, hantverkare, industrier mm kunna expandera i bättre fart.
Det ger mer jobb, mindre arbetslöshet, större skatteintäkter i kommunen som kan fortsätta bygget på en attraktivare kommun. Detta kommer leda till att samhället, staden och kommunen växer i snabbare takt. Tänk vad lite av oss alla kan göra stor skillnad.
Om kommunen visar vägen och blir ambassadör, så tror vi att detta skulle i snabb takt smitta av sig till alla kommunens invånare. Tänk på att ni i första och andra hand handlar inom kommunen om ni vill hjälpa till att bygga en attraktivare framtid.
Det gör ont när man ser att hantverkare kommer från Växjö för att byta ett lås på kommunens fastigheter när vi har så fina låsföretag lokalt. Hur bra är detta för miljön…. Och vi missar skatteintäkter från det företaget.
Tror att man biter sig ganska rejält i svansen när man visar upp den attityden i kommunen och innan cirkeln är sluten så har det blivit dyrare än att betala lite mer från början och handla lokalt.
Vi kräver skärpning och att kommunen börjar leta andra tolkningar eller genvägar av den kommunala upphandlingslagen för att stärka de lokala företagen.
Kommunens Bästa.
Bert Ove Orvnäs
Andreas Rehn
Ulf Bergner
Gitte Orvnäs
Mats Karlsson
Roy Johansson
Stefan Jaredsson
Ingvar Johansson
Alf Johansson
Andreas Rehn  1e Vice Ordförande.  Ersättare i Miljö och Byggnadsnänd,  Landsbygdvisionär,  ICA Nära Handlare i Lidhult.  Sitter i logistikrådet ICA Sverige,  Ordf. HälsoHörnan IK,  Styrkelledare Räddningstjänsten Lidhult
Landsbygdsvisionär som ser möjligheter i allt. Brinner naturligtvis för en utveckling av landsbygden , men även Ljungby stad . Smarta service lösningar, och att bygga nya träffpunkter och mötesplatser ligger mig varmt om hjärtat..Vill se en utveckling av Skola, Föreningsliv, Vårdcentraler, Äldreomsorg.Kommunens infrastruktur och en god   forutsättning för butiker och företag att leva vidare på landsbygden.

Mats Karlsson,  Ledamot i Kommunalfullmäktige, företagare.

Jag vill utveckla hela Ljungby kommun. Mer resurser ges till landsbygden. Mer resurser till Komvux, en viktig kugge i samhället. Jag vill ge mer resurser till skolan så att bl. a. mindre skolklasser kan bli möjligt.

Ulf Bergner, Kassör, Ledamot i Socialnämnden, Ersättare i utskottet samma nämnd, Nämndeman i Växjö Tingsrätt leg. sjukskötare/leg. omvårdnadslärare.

Absolut viktigast för oss i Ljungby är snabba och miljövänliga kommunikationer så att Ljungby kan utvecklas, därför måste vi få järnväg i närtid. Jag vill också arbeta för valfrihet i vård och omsorg där du som individ bestämmer var/hur du vill bli vårdad. Vill du att hemtjänsten ska laga din mat så ska du få detta. När det gäller skolan så vill jag att mer resurser ska komma skolan till del, bl.a. mer pengar till Komvux. Att lärarna får rimliga arbetsförhållanden-läraren är vår viktigaste resurs för framtida kunskap till våra studerande. I framtiden så vill jag att Ljungby Arena byggs ihop med Sunnerbohallen så att allt kommer under ett tak; bad, sporthall, bowling och ishallarna.
Vi i Kommunens Bästa är övertygade om att om vi ska ha en levande landsbygd så skall våra landsbygdsskolor vara kvar!
Vi som politiker måste sträva efter att göra det lättare att bo på landet och därmed få en levande landsbygd, inte tvärtom. Detta innebär bl.a bättre kommunikationer. Visionen måste vara att hela Ljungby kommun ska leva!
Järnvägen Ljungby-Värnamo
Rälsen har rivits upp på gamla delen av Smålands-Skånes järnväg. Vilka signaler sänder detta till omvärlden?
Ljungby kom till tack vare järnvägens framfart. Idag så har vi lagt ned järnvägen och på sikt så kommer Ljungby att utvecklas negativt i form av mindre arbetstillfällen, mindre studerande på våra skolar, en negativ befolkningstillväxt etc….
Vill vi Ljungbybor ha det så? Knappast!
Vi i Kommunens bästa anser att snabb spårburen kommunikation i närtid är en förrutsättning för Ljungby kommun att överleva som centralort.
Bild tagen i Lagans samhälle