Vill du bli medlem eller aktivt arbeta för Kommunens Bästa

Ring Ordförande Bert Ove Orvnäs 035 830 01,

eller 1 e vice Ordförande Andreas Rehn 070 55 91 369

eller maila Ulf.Bergner57@gmail.com

eller kommunensbasta@gmail.com

Vi har ingen medlemsavgift.

Välkommen!

Nu finns Vi på FACEBOOK