Bäste väljare!

Efter valet 2014 så besätter vi följande förtroendevalda platser:

Mats Karlsson, ledamot av Kommunalfullmäktige.

Roy Johansson, ersättare för ledamot av Kommunfullmäktige.

Birgitte Orvnäs, ordinarie ledamot i Socialnämnden,  ersättare i utskottet  samma nämnd.

Bert Ove Orvnäs ersättare valnämnden.

Andreas Rehn ersättare i miljö och byggnadsnämnd.

Ulf Bergner, Nämndeman i Växjö Tingsrätt