Varför är inte Ljungby med i järnvägsnätet?

Se full linjekarta för Krösatåg och Pågatåg.

Besök gärna www.ljungbyjarnvag.nu


Vart är Ljungby på väg?

Över hela landet och inte minst i våra grannkommuner pågår ett intensivt arbete med att utveckla den spårburna trafiken. Lokal- och pendeltrafik får samhällen att blomstra och leva upp. Vad händer i Ljungby kommun? Möjligheter att få igång person och godstrafik har systematiskt avvisats under de senaste 20 åren och man fortsätter i samma anda genom att bl.a. bygga en friidrottsarena på spårområdet.

Inom vårt parti Kommunens Bästa, är vi dock övertygade om att kommunen efter den 19 september kommer att styras av nya, framsynta krafter, inte minst genom massivt stöd av ungdomen som vill utveckla Ljungby till en modern stad med ett levande centrum med bekväma och tidsenliga järnvägskommunikationer med omvärlden. Tänk om Påga- och Krösatågen kunde mötas i Ljungby!

Låt den tid då löften till markägare om järnvägsfria landskap eller krav från högljudda centrumhandlare om ytterligare parkeringsplatser bli historia.

Vi måste få bort handlingsförlamningen i vår kommun!

Styrkan med spårburna kommunikationer är att persontrafiken går direkt in i och genom stadskärnor och samhällen. Den här bilden, tagen hösten 2009, är från Nice, som är en betydligt större stad än Ljungby. Den visar hur moderna motorvagnar, när den kommer in i stadsmiljöer, går fram på samma villkor som spårvagnar. De glider nära nog ljudlöst genom parklandskap, genom rondeller och i gatumiljöer. Godstrafiken leds utanför stadskärnan där företagen finns.

Järnvägen behövs för att få igång industri och handel. Den behövs för att vi ska få ett levande centrum med liv och rörelse i stadskärnan. För att vi snabbt och bekvämt ska kunna ta oss till exempelvis till Kastrup, Köpenhamn, Göteborg eller Stockholm. Vidare behövs järnvägen för att binda samman och utveckla orter som Hamneda, Kånna, Lagan och Vittaryd. Järnvägen behövs för att studerande lätt/snabbt ska kunna ta sig till våra skolor, gymnasieskolor eller Högskolor/Universitet.

Den i särklass viktigaste frågan för Ljungbys utveckling är att snabbt se till att vi får igång spårburen trafik, först norrut till Värnamo och därefter också söderut via Markaryd.

Har Du frågor eller synpunkter kontakta Alf Johansson 0372-30073