Vi ser gärna att du kontaktar oss om du har synpunkter på Ljungby kommun och dess utveckling. Eller om du undrar över något eller har andra frågor som du vill ta upp.

Ring gärna vår Ordförande  Bert Ove Orvnäs 035-830 01

1 e vice ordförande  Andreas Rehn 070 55 91 369

eller maila:
kommunensbasta@gmail.com

eller vår kassör

Ulf.Bergner57@gmail.com

Nu finns Vi på FACEBOOK

Varmt välkommen!